Antikken og Middelalderen

Tidsalder Person Land Fra år Herskere Begivenheter Litteratur/
Religion
Kultur Oppdagelser Vitenskap Nordisk tidsalder
Før-
historisk
tid
-776 Første olympiske leker Bronse
alder
Homer Hellas -753 Roma blir grunnlagt Illiaden og Odysseus
Antikken Hellas -600 Æsop skriver sine fabler
Egypt Dødskrifter påbegynt i Egypt
-500 Forsvars installasjoner bygges i Norge Matematikeren Pythagoras lever i Hellas
-490 Athens seier ved Marathon Jern
alder
-479 Athens storhetstid
Sokrates Hellas -447 Pathenon oppføres på Akropolis
Hippokrates Hellas -433 Zevs statuen reises i Olympia
Platon Hellas -431 Peloponnesiske krigen bryter ut
Aristoteles Hellas -336 Aleksander den store, konge av Hellas
-332 Alexsandria grunnlegges
Evklid Hellas -320 Arestoteles begyner på Poetics, den første litteratur teori.
Evklid Hellas -306
-300 Kolossen på Rhodos bygges
-271 Kineserene har oppfunnet kompasset
-279 Fyrtårnet i Alexandria bygges
264 Den første puniske krig mellom Roma og Kartago
-250 Mattematiker og fysiker Arkhimedes lever i Hellas
-218 Den andre puniske krig. Hannibal krysser Pyreneene og Alpene
-204 Den kinesiske mur fullført
-149 Den tredje puniske krig. Kartago faller
Cicero Romerriket -148 Makedonia blir romersk provins
Skulpturen Venus fra Milo blir laget
Lukrets Romerriket -73 Slaveopprøret under ledelse av Spartakus
Vergil Romerriket -58 Julius Cæsar hersker i Roma
-51 Kleopatra blir dronning i Egypt
-48 Cæsar brenner bibloteket i Alexandria
-45 Den julianske kalender innføres
-30 Egypt blir romersk provins
-27 Oktavian blir keiser Augustus
1 Kristi fødsel
Paulus Palestina 43 Romerene invaderer England
64 Nero blir keiser i Roma
70 Bygging av Colosseum i Roma
70 Jerusalem erobres av romerene
79 Pompeii blir ødelagt av vulkanen Vesuv
Mark Aurel Romerriket 98 Trajan er romersk keiser
Claudius Ptolemus Egypt 161 Markus Aurelius er romersk keiser
284 Diokletian er romersk keiser
Plotin Egypt, Roma 303 Forfølgelse av kristne
325 Konstantin blir keiser i Roma
325 Kirkemøte i Nikea
Augustin Nordafrika 395 Deling av det romerske riket
476 Den siste romerske keiser Romulus Augustulus blir avsatt
Boëthius Romerriket 520 Benediktinerordenen opprettes
Middel
alder
527 Justinian blir bysantisk keiser
529 Justinians lovsamling
570 Muhammed, grunnleggeren av islam født
600 Arabisk ekspansjon
700 Vikingene oppdager amerika
793 Vikingene plyndrer Lindisfarne kloster i England
800 Karl den store krones til romersk keiser Vikinge-
tid
900 Vikingene bosetter seg i Normandie
1000 Markuskirken
i Venezia bygges
Leiv Eiriksson seiler til Amerika
1066 Slaget ved Hastings mellom Harald Godwinsson og Vilhelm Erobreren Middel
alder
1077 Henrik den 4. forlik med paven i Canossa
1096 Korstogene
1100 Riddervesenet
Hildegaard Von Bingen Tyskland 1100 Den gotiske stilart slår igjennom
1163 Notre Dame bygges
1174 Det skjeve tårn i Pisa bygges
1200 Innføring av det arabiske tall system
1215 Magna Charta, det store frihetsbrevet    
Snorri Sturlason Island 1222   Håvamål utgis      
1227 Djengis Khan hersker i Mongolia
Thomas Aquinas Italia 1231 Inkvisisjonen opprettes av Pave Gregor 9
Mester Eckehart Tyskland 1254 Marco Polo reiser til Kina
Dante Alighieri Italia 1305 Standard måleenheter (foot, yard etc.) innføres i England av Kong Edvard
1337 Hundreårskrigen mellom England og Frankrike
1347 Svartedauen kommer til Europa og Østen
1356 Hansaforbundet opprettes
1380 Dronning Margrete styrer i Norden Union
med
Danmark
1397 Kalmarunionen
1415 Henrik V vinner over Frankrike i slaget ved Agincourt
1431 Jeanne d'Arc fanges og brennes

Merk:
  • Angitt årstall er året da begivenheten tok til, samt midten av personens produktive periode
  • Land refererer seg til Person (ikke til hendelser)

    From the homepage of Espen Joranger